Търсене на имоти

Държавата дава имот за студентски кампус на ЮЗУ „Неофит Рилски”

С решение на Министерски съвет на община Благоевград и на Югозападния университет „Неофит Рилски” са предоставени имоти - публична държавна собственост, съобщават от правителствената пресслужба. Те представляват терени с построени в тях сгради. Досега тези имоти са ползвани от Професионалната гимназия „Ичко Бойчев” и от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Н. Й. Вапцаров”.

Теренът, който ще ползва университетът, се намира в непосредствена близост но най-големия учебен център на висшето училище и граничи с двете студентски общежития. Това създава благоприятни условия за създаване на студентски кампус. Местната власт получава безвъзмездно правото на ползване върху имота, който се ползва от общинската Благоевградска професионална гимназия.

С други свои решения кабинетът предостави имоти на общините Елхово и Варна. Двуетажната сграда от 142 кв. м. в Елхово ще се ползва за офиси на екипите по управление и организация на проекти. Върху терен от 72 кв. м. във варненския район „Приморски” ще бъде изградена транспортна техническа инфраструктура. Правителството прехвърли безвъзмездно на община Русе язовир в местността Трансформатора край града. Промяната е по искане на кмета с цел възстановяване на стената, хидротехническите съоръжения към нея и общо управление на съоръжението. От общината е получено уверение за наличие на достатъчно финансов ресурс за стопанисване на имота.

С решение на Министерски съвет се закрива с. Бързея в община Кирково. Административно-териториалната промяна е гласувана от местния общински съвет по предложение на кмета. Селището не отговаря на изискванията в Закона за административно-териториалното устройство на Република България за наличие на самостоятелно землище и постоянно живеещо население.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини