Търсене на имоти

Строителната продукция в България изостава спрямо ЕС

Строителната продукция в България изостава спрямо ЕССтроителната продукция в България отчита ръст за ноември 2014 г. от 1,4% спрямо същия месец на 2013 г., докато през същия месец нивото на строителна продукция в Европейския съюз (ЕС) и еврозоната е 2,2 на сто. Това показват данните на Евростат. Месечният спад в страната ни също е по-голям от спада в Общността. Намалението през ноември спрямо октомври в България е 0,5%. За ЕС този спад е 0,2 на сто, а за еврозоната- 0,1%.
Словения отчита най-голям спад на годишна база и той надхвърля 11%. Намаление от почти 8 на сто има в Италия. Слаба строителна продукция е регистрирана също в Португалия и Словакия. В тези две страни намалението й е съответно 6% и 5%.
В Испания е отчетен най-силен годишен ръст на строителна продукция- близо 16%. Второ и трето място заемат Швеция и Унгария. В Швеция строителната продукция се е увеличила с близо 13% за година, а в Унгария увеличението е почти 9%. Като цяло сградното строителство в ЕС отстъпва на гражданското/инженерното строителство. Аналогично е това съотношение и за България. 

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини